A magyar közjegyző HATÓSÁG, a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez, a bíróhoz hasonlóan függetlenül és pártatlanul jár el, eljárásai nemperes eljárások. A közjegyző és a közjegyzői eljárás az ügyfelek jogait a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja. A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben a jog vita nélküli érvényesülését segítse elő.