Nyíregyháza, Hősök tere 15.1/3
(42) 506-606, 311-749

Tevékenység

 

A közjegyző és a közjegyzői eljárás

A közjegyző és a közjegyzői eljárás az Ön jogait tárgyilagosan, pártatlanul és a legteljesebb titoktartás mellett biztosítja. A közjegyző célja, hogy minden hatáskörébe tartozó ügyben – tehát közokiratok készítésénél, az okiratok megőrzésénél, a pénz, értéktárgy bizalmi őrzése során, a hagyatéki eljárásban vagy tanácsadás esetén – a jog, vita nélküli érvényesülését segítse elő. Az ország egész területén működő közjegyzői kar munkája során a függetlenség, pártatlanság, szakszerűség érvényesülése mellett a jog, vitán felül álló érvényre jutásáért tevékenykedik.

Titoktartás

A közjegyzőt és munkatársait az eljárás során tudomására jutott minden adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Ez a kötelezettség a közjegyzői működés megszűnése után is fennáll. A titkot – még hatóságnak is – csak az Ön hozzájárulásával szolgáltathatja ki.

Közreműködés megtagadása

A közjegyző köteles megtagadni közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, pl.: jogszabályba ütköző szerződés, jogszabály megkerülésével kötött ügylet, tiltott vagy tisztességtelen megegyezés esetén.

Teljes körű jogi szolgáltatás

A közjegyzői okiratba foglalt jognyilatkozattal vagy jogügylettel összefüggésben, az esetek nagy részében még egyéb teendő is van. Szükséges pl. gyámhatósági engedély, nyilatkozat beszerzése, ingatlan nyilvántartásba, cégjegyzékbe történő bejegyeztetés. A közjegyzői szolgáltatás teljes körűsége azt jelenti, hogy a közjegyző a kívánt joghatás eléréséhez szükséges egyéb eljárásokban is képviseli ügyfelét, és így elkerülhető a hosszas utánjárás.

Szabott díjak

A közjegyzőt a felek részére nyújtott jogi szolgáltatásért a jogszabályban megállapított díjazás illeti meg. A díjszabás alkalmazása a közjegyző számára kötelező. A díjszabás megbízható és díja a legtöbb esetben alacsonyabb, mint gondolná.

A közjegyzői szolgálat

A közjegyzőt az igazságügy miniszter nevezi ki. A közjegyzői kinevezés előfeltétele az állam- és jogtudományi végzettség, a jogi szakvizsga és a megfelelő szakmai gyakorlat.

A közjegyzők működésének felügyelete

A közjegyző tevékenységét az igazságügyi szervek és a közjegyzői kamara ellenőrzi.

 A legteljesebb függetlenség

A közjegyző tevékenysége során független, csak a törvénynek van alárendelve és nem utasítható.  A közjegyző a hatályos jogszabályok keretei között, pontosan és lelkiismeretesen köteles eljárni. Több érdekelt fél esetén a közjegyző nem az egyikük képviselője, hanem valamennyi fél pártatlan tanácsadója. Még felkérés esetén sem nyújthat segítséget jogszabályba ütköző, vagy tisztességtelen ügyben.

A közjegyző és a közokirat

A közjegyző egyik fő feladata bármely szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi szerződés stb.) és jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyző az okiratok eredeti példányát megőrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés folyamatosságát a közjegyző személyétől függetlenül a közjegyzői levéltárak is biztosítják. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van, arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel.

A közjegyzői okiratok végrehajthatósága

A közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye. Amennyiben az Ön szerződő partnere nem teljesíti szerződésben vállalt kötelezettségét, Ön megelőző bírósági eljárás nélkül bírósági végrehajtást kérhet. A közokirattal a per költségét és időt takarít meg, kizárja a per kockázatát.

Hagyatéki eljárás, öröklési bizonyítvány

A hagyatéki eljárás lefolytatása a közjegyző hatáskörébe tartozik. A közjegyzői eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatást megkapják. A közjegyző öröklési bizonyítványt állít ki, ha csak az Ön örökösi minőségét kell igazolni. Az öröklési bizonyítvány kiállítását az örökösökként érdekelt a hagyatéki hitelező és a végrendeleti végrehajtó is kérheti. A hagyatéki eljárás lehetőséget ad arra, hogy az örökösök az öröklési rendtől eltérjenek és egymás közötti egyezségben rendezzék jogutódlásuk módját és mértékét.

Hitelesítés, tanúsítvány

A közjegyző nemcsak aláírást és másolatot hitelesít, váltóóvást vesz fel, hanem más jogi jelentőségű tényt, különös bizonyító erővel tanúsít. Jegyzőkönyvi tanúsítványt készít például váltóóvásról, sorsolásról, weboldal, e-mail, SMS tartalmáról, próbavásárlásról, helyiség kiürítéséről, személy életben létről, cégnyilvántartás tartalmáról, gazdasági társaság közgyűléséről, árverésről, versenytárgyalásról, egyéb tanácskozásról, szavazásról, kézbesítés eredményéről.  Záradéki tanúsítványt készít névaláírás hitelesítéséről, másolat hitelesítéséről, bizonyos esetekben fordítás helyességéről, de okirat felmutatásáról, közhiteles nyilvántartás (cégjegyzék, ingatlan-nyilvántartás, zálognyilvántartás, élettársi nyilatkozatok nyilvántartása adattartalmának tanúsítása) tartalmáról is.

 Okirat, pénz és értékpapír megőrzése

A közjegyzőt a törvény okirat, pénz és értékek megőrzésére hatalmazza fel, ami akár információhordozó, vagy akár egy szellemi termék is lehet. Pénz és érték bizalmi őrzésére a közjegyző akkor jogosult, ha erre Ön közjegyzői okirat készítése során, és azzal összefüggésben részére megbízást adott. A bizalmi őrzés intézménye a szerződési feltételek teljesítésének biztosítéka. A közjegyző őrizetében Iévő értékek kezelését a közjegyzői kamara folyamatosan ellenőrzi.

Értékpapír, okirat semmissé nyilvánítása

A megsemmisült vagy elveszett értékpapír, váltó, csekk, egyéb okirat (pl. takarékbetétkönyv) pótlásához, a kiállító által történő kifizetéséhez annak semmissé nyilvánítása útján a közjegyző segítséget nyújt.,.

Végintézkedések

Mivel a hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja Ie, különösen járatos a végintézkedések (végrendelet, öröklési-, lemondási szerződés, halál esetére szóló ajándékozás stb.) elkészítésében. A közjegyzőnél őrzött végintézkedés garancia az abban foglaltak feltétlen érvényesülésére. A közjegyzőnél készült, vagy letétbe vett végintézkedéseket bejegyzik a Végintézkedések Országos Nyilvántartásába. A nyilvántartás nem nyilvános, abból adatot a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző kérhet. A hagyatéki eljárás során ennek segítségével az eljáró közjegyző tudomást szerez az Ön végintézkedéséről és biztosítja annak érvényesülését.

Ingatlanforgalom

Ingatlan tulajdonjogának bejegyzéséhez a közjegyző az Ön számára közokiratot készít, vagy aláírását hitelesíti.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. Adatvédelmi Szabály

"Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de NEM tárolnak személyes információkat. "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Irodánk kijelenti, hogy a honlapon nem tartunk nyilván és tárolunk adatokat, nincs hírlevél, és feliratkozás, nincs regisztráció.     Nem kezelünk személyes adatokat, nem is gyűjtjük és nem továbbítjuk azokat.     A Közjegyző Iroda semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik a linkelt honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

Bezárás